Vägen till jag på 3 dagar - intensivkurs i självmedvetande

Förhållandet mellan vårt jag, vår självbild och vårt ideala Jag är det som avgör det vi i vardagsspråk kallar självkänsla. Hög självkänsla leder till hög anpassningsförmåga, medan låg självkänsla orsakar rigida beteenden, en avsaknad av flexibilitet som medför svårigheter att i vissa situationer anpassa vårt beteende till andra människors behov. Vår självkänsla är sannolikt den enskilt största parametern för hur vi mår, hur väl vi fungerar med andra människor och hur vi lever våra liv.

Utvecklingsprogrammet Vägen till jag utgår från teoribildningen The Human Element® (THE). Grundstenarna i THE är öppenhet, egna val och självmedvetenhet. Utgående från dessa kommer vi att utforska följande huvudområden:

Beteenden: Hur beter jag mig mot andra och hur beter de sig mot mig? Hur är diskrepansen mellan vad jag gör och vad jag vill göra, mellan vad andra gör mot mig och vad jag vill ha?

Känslor för andra: Vad känner jag inför andra och hur uppfattar jag att andra känner inför mig? Hur är diskrepansen mellan vad jag känner och vad jag vill känna, mellan vad jag uppfattar att andra känner för mig och vad jag vill att de ska känna? Hur påverkar mina känslor mina beteenden?

Känslor för mig själv: Vilka känslor har jag för mig själv och hur beter jag mig mot mig själv? Hur påverkar mina känslor inför mig själv mina känslor för andra och hur jag tror att de känner för mig? Om jag vill öka min självkänsla, vad kan jag göra?

Jag: Vi säger att vi har beteenden, vi har känslor, vi har en självbild. Vem eller vad är det som har alla dessa känslor och beteenden? Vad är egentligen Jag?

Metodik:

Under Vägen till jag kommer vi att använda oss av såväl verbala som icke verbala (fysiska) övningar, visualiseringar, psykometriska instrument och återkoppling. Kortare genomgångar av teorier och modeller kommer att ske i syfte att underlätta kognitiv förståelse och erbjuda användbara mentala modeller för vidare utforskning. Mycket av arbetet kommer att ske i mindre grupper, medan erfarenhetsutbyte och reflektioner som regel sker i storgrupp tillsammans med handledarna.

Upplägg:

Kursupplägget är 3 dagar i internatform, dvs 2 övernattningar. Vi startar kl. 9.00 första dagen och avslutar senast kl. 16.00 tredje dagen. Det kommer att vara långa och intensiva dagar där vi också utnyttjar kvällarna. Du kan inte räkna med att hinna göra något arbetsrelaterat under denna process, så se till att du har förberett din arbetsplats på detta.

Pris: 15 000 kr (kost och logi tillkommer).

Kursen tillhandahålls av Flow4Future i samarbete med licensierade Human Element-handledare (LHEP®).

Vill du fråga någonting så kan du använda formuläret här nedan eller gå till vår sida ”Kontakta oss” där du hittar vår mejladress och vårt telefonnummer.

utbud-utveckling-vagen-till-jag-pa-tre-dagar

Jag behöver hjälp / undrar något

Inga problem! Hör av dig, så svarar vi på alla dina frågor.

Namn(Obligatoriskt)