Transformativt ledarskap

Transformativt ledarskap
Transformativt ledarskap anses av många vara den ledarskapsstil som fungerar bäst. Det stämmer ofta då transformativt ledarskap går ut på att man som chef skapar delaktighet och involverar medarbetarna i beslutsprocessen. Inom transformativt ledarskap menar man att medarbetare motiveras genom värderingar och ett högre syfte. Det handlar om att driva förändring och innovation genom att påverka anställdas värderingar, attityder och beteenden.

På Flow4Future gillar vi den transformativa ledarskapsfilosofin då den går hand i hand med våra värderingar. Alla våra ledarskapsutbildningar syftar dock till att skapa förståelse för vilken typ av ledarskap som lämpar sig bäst i olika sammanhang. Det finns ingen teori eller modell som passar till alla situationer. Vi ser såldes olika ledarskapsmodeller och metoder som verktyg för ett effektivt och hållbart ledarskap, inte som sanningar.

Om Transformativt ledarskap
Begreppet transformativt ledarskap stiftades av James McGregor Burns i boken Leadership som kom 1978. Där beskriver Burns ett sätt att leda som präglas av delaktighet och öppenhet. Modellen beskriver på många sätt det som brukar betecknas som ett ”modernt” ledarskap med fokus på individen. I en arbetsgrupp handlar det om att ledare och medarbetare involveras för att utveckla varandra och verksamheten och samlas kring gemensam vision, målbild och värderingar.

De fyra hörnstenarna i Transformativt ledarskap
Agera förebild: Ledaren blir en trovärdig moralisk förebild för medarbetarna. Det handlar om att föregå med gott exempel och att följa sina värderingar och principer med övertygelse. Det skapar en grund för förtroende och respekt hos gruppen.

Inspirerande motivation: Ledaren skapar sammanhang genom att visa upp tydliga visioner och målbilder. Det hjälper medarbetarna att se hur de bidrar till helheten. Det bygger också en känsla av motivation och inspiration.

Intellektuell stimulans: Ledaren uppmuntrar medarbetare att komma med egna idéer och tankar kring hur nuläget kan förändras för att nå visionerna.

Individuell omtanke: Ledaren värnar om att lära känna varje medarbetare för att förstå individuella drivkrafter, så att ledaren kan coacha personen därefter. Ledaren visar också stöd och empati mot varje individ utifrån behov.

Vill du fråga någonting så kan du använda formuläret här nedan eller gå till vår sida ”Kontakta oss” där du hittar vår mejladress och vårt telefonnummer.

 

Test. Transformativt ledarskap. Mindre

Jag behöver hjälp / undrar något

Inga problem! Hör av dig, så svarar vi på alla dina frågor.

Namn(Obligatoriskt)